Mindfulness och ACT


Livet sker bara här och nu, ögonblick för ögonblick. Den direkta upplevelsen av nuet överskuggas dock ofta av att vi är långt borta i tankarna – vi tänker på framtiden eller på det som har varit, vi planerar, fantiserar, oroar oss, minns, ältar och fastnar i upprepningar.
 
Med mindfulness väljer du medvetet att om och om igen vara närvarande med det som händer här och nu, och att möta dina tankar och känslor på ett öppet och accepterande sätt. Med Acceptance and Commitment Therapy (ACT) tydliggör du vilka värderingar du har, och vad som är viktigt och betydelsefullt för dig. Genom att hitta ett förhållningssätt som hjälper dig både att vara närvarande och att handskas med tankar och känslor, får du möjlighet att leva i enlighet med dina värderingar.
 
Mindfulness och ACT hjälper dig att:
 

 • vara mer i kontakt med dig själv, andra människor och livet runtomkring
 • vara närvarande här och nu
 • känna större entusiasm och energi för livet
 • se allt det goda som redan finns i ditt liv, stort som smått
 • vara medveten om det du tänker, känner och gör
 • tydliggöra dina värderingar så att du kan hålla fokus på det som är viktigt

 
Men också att:
 

 • vara öppen och mottaglig, och tryggt kunna uppleva obehagliga tankar, känslor och förnimmelser
 • vara mindre reaktiv över obehagliga upplevelser
 • se att tankar och känslor kommer och går och att du flexibelt kan låta dem göra det
 • utveckla acceptans och förståelse för dig själv och därmed också för andra
 • aktivt frigöra dig från att vara sammanvävd med tankar
 • agera i enlighet med dina värderingar, i allt från små vardagliga handlingar till större livsval

 
Läs mer om kurser här, gå i samtalsterapi eller beställ mindfulnessövningar för egen träning.
 
Mindfulness och ACT