Litteratur


Vart du än går är du där, Jon Kabat-Zinn
 
Lev i nuet, lär av stunden, Jon Kabat-Zinn
 
Mindfulness – en väg ur nedstämdhet, Mark Williams, John Teasdale, Zindel Segal, Jon Kabat-Zinn
 
Sluta grubbla, börja leva, Steven Hayes
 
ACT with love, Russ Harris
 
The Mindfulness & Acceptance Workbook for Anxiety, John P. Forsyth, Georg H. Eifert
 
När allt rasar samman, Pema Chödrön
 
Att leva ett liv, inte vinna ett krig, Anna Kåver
 
Himmel, helvete och allt däremellan – om känslor, Anna Kåver
 
Mindfulness i hjärnan, Åsa Nilsonne
 
Train Your Mind, Change Your Brain, Sharon Begley