Artiklar


Om mindfulness

Dagens Nyheter september 2014
Artikel om självmedkänsla och intervjuer med psykologiprofessorn Kristin Neff, psykologen Christopher Germer och psykoterapeuten Tara Brach. Var vänlig mot dig själv när du har det svårt istället för att kritisera dig själv, så känner du dig tryggare och drar inte igång kroppens hotsystem.
 
Sveriges Radio Vetenskapsradion januari 2014
En översikt av 47 vetenskapliga publikationer visar att mindfulnessträning har lika god effekt som anitdepressiva läkemedel på ångest, depression och stress.
 
Greater Good Science Center januari 2014
De 10 viktigaste och mest inspirerande vetenskapliga insikterna från år 2013.
 
University of Madison-Wisconsin januari 2014
Forskare i USA, Spanien och Frankrike ger i en ny studie bevis för specifika molekulära förändringar i kroppen efter en dags träning i mindfulness.
 
Huffington Post maj 2013
Meditation kan påverka dina gener. En översikt över olika studier som pekar i den riktningen.
 
Wall Street Journal april 2012
Professorer vid flera företagsekonomiska institut säger att mindfulness har många användningsområden på arbetsplatsen. Bland annat bidrar det till att chefer och företagsledare kan fatta bättre beslut samtidigt som effektiviteten höjs med mer närvarande och fokuserade medarbetare.
 
The Observer april 2011
En artikel om hur meditation kan sakta ner åldrandet. Resultaten från en amerikansk studie kring en längre meditationsretreat tyder på att mindfulnessmeditation kan skydda kromosomerna från att degenerera. På engelska.
 
Dagens Nyheter januari 2010
En intressant artikelserie om olika tillämpningsområden för mindfulness och meditation. Länken leder till en artikel om mindfulness i skolan – de andra delarna i serien hittar du i artikelns högerspalt under rubriken ”Här och nu” (i blått).
 
Svenska Dagbladet februari 2009
Del 3 av 5 i en artikelserie om mindfulness och meditation som stresshanteringsmetod. Läs de andra delarna också i serien – du hittar länkar till dem i artikelns högerspalt.
 
Time Magazine januari 2007
”How the Brain Rewires Itself” av Sharon Begley. Intressant artikel om hjärnforskning och meditation. På engelska.
 
Läkartidningen oktober 2006
”Flera stresshanteringsmetoder med ursprung i gamla meditationstekniker har börjat prövas med vetenskapliga metoder. Det finns en hel del belägg för att mindfulnessmetoden har positiva effekter, både psykologiska och kroppsliga.”
 
Psychology Today oktober 2006
”Mastering Your Own Mind” av Katherine Ellison. Artikel på engelska som tar en  ordentlig titt på de positiva effekterna av meditation. Artikeln har flera sidor,  nummerlådorna i botten av varje artikelsida leder till nästa sida.
 
Mindfulness och psykoterapi
En artikel av Niklas Törneke.
 
Psykologtidningen 2003
”Mindfulnessbaserad kognitiv terapi vid depression” av Eva Hedenstedt.
 

Om ACT

Dagens Nyheter juni 2009
Kort notisartikel om hur kursen ”ACT – att hantera stress och främja hälsa” ger mycket goda resultat i en stressad grupp socialsekreterare.
 
Dagens Nyheter mars 2009
”Terapi hjälper barn med smärta”, en kortare artikel om resultaten i en avhandling av Rikard Wicksell, forskare vid Institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet.
 
Svenska Dagbladet april 2008
Första delen av fem i en artikelserie om bland annat ACT. De två första artiklarna i serien tar upp ACT, sedan kommer fortsatt intressanta artiklar om kognitiv terapi och meditation.
 
New Harbinger januari 2006
Intervju med Steven Hayes kring ACT och hans bok Get out of you mind and into your life (på svenska: Sluta grubbla och börja leva). En innehållsrik och omfattande artikel på 8 sidor.
 
Svenska Dagbladet juni 2006
”Stilla terapi får saker att hända”. En man berättar om sina erfarenheter av ACT terapi.
 
Sokraten 2004
En ingående artikel om ACT av Niklas Törneke.