Mindfulness för ett värdefyllt liv


Med medveten närvaro, acceptans och värderingsbaserade vardagliga handlingar kan du i hög grad påverka hur tillfreds och vital du känner dig. I kursen ”Mindfulness för ett värdefyllt liv” får du förhållningssätt för att hantera vardagens stress, göra mindfulness till en aktiv del av ditt liv och tydliggöra vilken livsriktning du vill färdas i.
 
I kursen arbetar vi kring följande frågor:
 

  • Hur kan du förhålla dig till den oundvikliga stressen i vardagen?
  • Vad bör du acceptera och vad kan du förändra?
  • Hur kan du möta dina tankar och känslor med medveten närvaro?
  • Vad tycker du är viktigt? Vad vill du ska finnas med i ditt liv inom livets olika områden?

 
Kursen är baserad på Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) och Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Den omfattar 7 sammankomster, med en 2,5 timmars träff per gång. I varje grupp är det vanligtvis mellan 10-15 deltagare. Innehållet är en blandning av teori och upplevelsebaserade moment. Du får cd-skivor med övningar att lyssna till hemma och en kurspärm.
 
Att öva mellan träffarna är en viktig del av kursen, det är med det du lägger grunden till en positiv och varaktig livstilsförändring. Kursen riktar sig till dig som vill ha hjälp med att hantera stress av olika slag, som känner oro, som vill finna mer glädje och balans i livet eller helt enkelt vill lära dig mindfulness och värderingsfokuserade strategier för en ökad livskvalitet.
 
KursrösterKursrösterBlomma